Terapie s TLC Bars kryštálmi

Vychutnajte si pocit pohody

z vyšších vibrácií.

  • Pocítite úľavu, príjemnú pohodu, odľahčenie fyzického tela aj psychiky. Výsledkom býva aj následné uvoľnenie bolesti.
  • Unikátna terapia, ktorá obsiahne a zasiahne všetky úrovne Vašej jedinečnej bytosti. Uvoľnenie fyzického tela, harmonizácia energetického tela a výrazné odľahčenie emočnej záťaže v energeticky čistom prostredí.
  • Terapia tachyonizovanými TLC Bars kryštálmi výrazne zvýši vašu vibračnú úroveň počas terapie.
  • Tachyonizované živé kryštály sprostredkujú energiu a umožnia maximálnu regeneráciu a harmonizáciu celého systému.
...a po pravde, keby mi niekto pred rokom povedal, že sa dá v mojom prípade a zdravotnom stave žiť a pracovať 10 hodín denne za PC bez bolestí chrbta a liekov neverila by som mu ale.…dá sa a to vďaka Tebe, Tvojim zlatým rukám, schopnostiam a terapiám. Ďakujem Ti za skvalitnenie svojho života. Prajem aj iným, aby mali to šťastie a dostali sa do Tvojich rúk.
Iveta Č